På Fyra Hovar

Träningsupplägg Ginnie
 
Under de kommande veckorna har jag lagt upp en plan för hur Ginnies träning kommer att se ut. Jag har delat upp träningsupplägget i tre delar. Fokus, metod och mål. Man kan säga att det är vad vi ska fokusera på, hur vi ska göra det och vad vi vill uppnå. Kortfattat är detta vad jag tänkt mig:
 
Fokus kommer ligga på att få igång en bättre blodcirkulation och få Ginnie varm i musklerna. Detta är för att hon ska kunna mjuka upp sig. 
 
Metoden, eller den faktiska träningen kommer se ut så att hon varannan dag blir longerad för att kunna svettas och bli av med energi. Än så länge fungerar bara skritten bra uppsuttet. De dagar hon inte longeras ska hon antingen promeneras med till fots eller jobbas i skritt uppsuttet.
 
Målet med träningen är att hon framförallt ska mjuka upp sig och få igång kroppen så att hon fungerar och känner sig nöjd med att bli vardagsriden. 
#1 - Susanna

Låter som ett bra upplägg!