På Fyra Hovar

Staketet snart uppe runt nya paddocken
Bygget av ny paddock rullar på. Kanske är det lite svårt nu när marken är frusen, men staketet börjar komma på plats . På denna paddocken blir det trästaket precis som på den gamla, men betydligt högre så att det blir godkänt för tävling. Där den gamla paddocken låg har man grusat upp och förberett för en ny parkering.